כיסאות אירוח והמתנה

מוצרים
כיסא אורח LII
כיסא קיטו
כיסא קיטו עם ידיות
כיסא OMEGA GST
כיסא רותם עם ידיות
כיסא בול רגל פירמידה
כיסא TOAREG
כיסא דובר
כיסא דרים מרופד
כיסא דרים רשת
כיסא דולב
כיסא רפאל
כיסא יגל
כיסא ימית עם ידיות
כיסא לוגן
כיסא X3
כיסא ניק רשת
כיסא ניק מרופד
כיסא Flex
כיסא מורן
כיסא Shell
כיסא פלאור
כיסא אסטרא
כיסא ראביט
כיסא ביטל
כיסא מאי

מגיע בשלל גוונים 

כיסא מירנדה אפ
כיסא מרלה
כיסא מרטין
כיסא סאני
כיסא סופיה בשילוב ידיות
כיסא סאן
כיסא קולינס
כיסא דגם רקפת